Tietosuoja seloste

kauneuspiste Freesia

Maunolantie 24 
70800 Kuopio

2920406-6

kp.freesia@gmail.com

Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 Tunnistamiseen ja tunnistautumiseen, yhteydenpitoon sekä palvelun toteuttamiseen liittyvät tiedot: nimi, osoite ja sähköpostiosoite.

 Säilytämme kuitit kirjanpitolain edellyttämällä tavalla.

Sivustollamme käytetään evästeitä sivuston toiminnan optimoimiseksi. Tallennamme evästeisiin anonyymisti tietoja kuten ip-osoite sekä käytettävän laitteen ja selaimen tiedot. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antamat tiedot joita ovat henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite. Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se yrityksen toiminnan kannalta on tarpeellista. Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin, kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Mihin tietoja käytetään?

Asiakkaan antamia tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja tilastoihin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Tietoja on välttämätöntä luovuttaa ajanvarausjärjestelmä Vellolle.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on seuraavat oikeudet: Tarkistusoikeus, oikeus peruuttaa suostumus, oikaisuoikeus, ja poisto-oikeus. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Voit olla yhteydessä sähköpostitse kp.freesia@gmail.com, jos haluat käyttää jotain yllä mainituista oikeuksistasi.